โยกย้าย เม.ย. “พล.อ.ประยุทธ์” เตรียมส่ง “พล.ท.วลิต โรจนภักดี ” นั่งเก้าอี้ “แม่ทัพภาคที่ 4”

โยกย้าย เม.ย. “พล.อ.ประยุทธ์” เตรียมส่ง “พล.ท.วลิต” นั่งเก้าอี้ “แม่ทัพภาคที่ 4” คุมยุทธการเชิงรุก ทัศนะ “นักวิชาการ–อดีตแม่ทัพภาคที่ 4” ข้อดีข้อเสีย “เคอร์ฟิว”