“เครื่องมือคิด” ให้มีความสุข

มีนักคิด นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านจิตวิทยา และล่าสุดนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมจำนวนมากในรอบ 200 ปี ที่ผ่านมา ที่เสนอหลากหลายเครื่องมือด้านความคิดเพื่อเอามาจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเพื่อให้มี “ชีวิตที่มีความสุข” เครื่องมือด้านความคิดที่กล่าวมานี้อาจถือได้ว่าเป็น “ระบบปฏิบัติการสำหรับชีวิต” ซึ่งไม่ใช่เพื่อการหาเงินหรือเพื่อการหาความรู้ ถ้าอุปมาก็เหมือนกับเป็นเครื่องมือซึ่งอยู่ในกล่องประจำกายเพื่อเอาไว้ปฏิบัติการให้เกิดความสุขในชีวิต