ThaiPublica Forum พลังการเปิดเผยข้อมูล พลังความโปร่งใส (3) : “ธิปไตร แสละวงศ์” ต้องเค้นข้อมูลออกมาให้ได้ แล้วแปรรูปให้คนอ่านรู้เรื่อง

ThaiPublica Forum ครั้งพิเศษ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดเสวนาเรื่อง “การเปิดเผยข้อมูล พลังความโปร่งใส โอกาส-อนาคต ประเทศไทย”