เครื่องบินจีนสู้ยักษ์สองทวีป

จีนโดดลงมาผลิตเครื่องบินโดยสารเพราะเห็นโอกาสทางการค้าและต้องการพึ่งตนเองตามประกาศของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เรื่อง “Made in China 2025” ซึ่งครอบคลุม 10 อุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นรถไร้คนขับ รถไฟฟ้าความเร็วสูง เครื่องบิน หุ่นยนต์ ไมโครชิปแบบล้ำหน้า ปัญญาประดิษฐ์ ฯลฯ

COMAC C919 เครื่องบินโดยสาร Made in China จีนจะมี Boeing หรือ Airbus ของตัวเองหรือไม่?

COMAC C919 เครื่องบินโดยสาร Made in China จีนจะมี Boeing หรือ Airbus ของตัวเองหรือไม่? คนจีนเองก็มักจะพูดว่า โมเดลอุตสาหกรรมที่ผลิตของถูก ใช้เทคโนโลยีต่ำ ได้มาถึงทางตันแล้ว จีนจะต้องพัฒนายกระดับนวัตกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูง มีราคาแพง และคุณภาพสูง ปัญหาที่ท้าทายเพื่อหลุดออกจากทางตันนี้ คนจีนก็หมายถึงความสามารถของจีนที่จะสร้างเครื่องบินโดยสารสมัยใหม่นั่นเอง