“เครือข่าย 2 เอา 2 ไม่เอา” รวมพลังกลุ่มต่างขั้ว หา “จุดร่วม” ทางออกประเทศไทย

“เครือข่าย 2 เอา 2 ไม่เอา” แถลงการณ์ไม่เอา “รัฐประหาร- ความรุนแรง” หนุน “เลือกตั้ง-ปฏิรูปตามวิถีประชาธิปไตย” และหวังเป็นเวทีตลาดนัดความคิดของทุกขั้วที่เห็นต่าง ด้าน “เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” มองสังคมไทยกำลังยืนอยู่บน “ปากปล่องภูเขาไฟ” เสี่ยงเกิดสงครามกลางเมือง