เอ็นจีโอฯแถลงการณ์ “ห่วงรัฐผูกขาด SDGs” หวั่นรายงาน VNR แค่สร้างภาพ ชี้ระวังผลกระทบกลุ่มรากหญ้า

เอ็นจีโอฯ ออกแถลงการณ์ “ห่วงรัฐผูกขาด SDGs” จับตาใกล้ชิดรายงาน VNR บนเวทียูเอ็น หวั่นผลกระทบกลุ่มคนยากจนที่อยู่ในชุมชนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ จากการกำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน