รัฐบาล แก้ระเบียบสำนักนายกฯ ตั้งกองทุนพัฒนาสตรี เพิ่มอำนาจ “นลินี ทวีสิน”

รัฐบาล แก้ไขระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพิ่มอำนาจคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ที่มี “นางนลินี ทวีสิน” เป็นประธาน ทำหน้าที่แทนบอร์ดใหญ่ และคณะกรรมการบริหารหารกองทุน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตัวจริง