องค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติฯทำจดหมายเปิดผนึกถึงคณะผู้พิพากษาศาลปกครอง-คสช. ขอให้ระงับหรือยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนพลังน้ำไซยะบุรี

กลุ่มรักษ์เชียงของ,เครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำโขง-ล้านนา,เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง,มูลนิธิสืบนาคะเสถียร,สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต,ศูนย์ข้อมูลชุมชน และWWF-ประเทศไทย ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงคณะผู้พิพากษาศาลปกครองและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ขอให้ระงับหรือยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนพลังน้ำไซยะบุรี