ป.ป.ช. ส่งหนังสือถาม “วีระ สมความคิด” ตั้งคำถามกรณีร้องสอบ ปม “ราชภักดิ์” 4 ข้อ – เจ้าตัวยันให้ข้อมูลไปครบแล้ว

ป.ป.ช. ส่งหนังสือถาม “วีระ สมความคิด” ตั้งคำถามกรณีร้องสอบ ปม “ราชภักดิ์” 4 ข้อ – เจ้าตัวยันให้ข้อมูลไปครบแล้ว