“สุลักษณ์ ศิวรักษ์” ปฎิรูปสังคมไทย…ความท้าทายของนักธุรกิจเพื่อสังคม ต้องปฏิรูปตัวเองก่อน – “สิ่งอื่นที่เป็นสุข ยิ่งกว่าสันติไม่มี”

นักธุรกิจจะปฏิรูปสังคมได้อย่างไร ประการแรก นักธุรกิจต้องปฏิรูปธุรกิจของตัวเองก่อน มองให้ชัดว่าธุรกิจของเรานอกจากจะเป็นประโยชน์กับเรา คนในบริษัทเรา ลูกค้าเรา ยังทำลายสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติหรือไม่