โฉมหน้าประเทศไทยเมื่อไร้สภา

“จรัส สุวรรณมาลา” ห่วงภาวะไรัรัฐสภา เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ ขณะที่ “อลงกรณ์ พลบุตร” เสนอเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายต้อง “เจรจาแบบเปิดเผย” ด้าน “อำนวย คลังผา” ยันเลือกตั้งคือหัวใจของประชาธิปไตย

บท (ที่ยังไม่) สรุปการเลือกตั้ง 2 ก.พ. 57: บัตรดี บัตรเสีย และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน กับ พรรคเพื่อไทย

บท (ที่ยังไม่) สรุปการเลือกตั้ง 2 ก.พ. 57: บัตรดี บัตรเสีย และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน กับ พรรคเพื่อไทย

ตรวจสมุดพก ส.ส. เข้าประชุมสภาฯ เทียบพรรคต่อพรรค 70 คนไม่เคยขาด “ยิ่งลักษณ์” ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย

ตรวจสมุดพก ส.ส. เข้าประชุมสภาฯ เทียบพรรคต่อพรรค 70 คนไม่เคยขาด “ยิ่งลักษณ์”ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย

“อ.จรัส” แจกเกรดนักการเมือง เปิดสมุดพกปี’ 55 “ยิ่งลักษณ์” เป็น ส.ส.ดาวเดียว!

“อ.จรัส” แจกเกรดนักการเมือง เปิดสมุดพกปี 55 “ยิ่งลักษณ์” เป็น ส.ส.ดาวเดียว! ขณะที่ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ ส.ส. 1 คน มาทำงาน ต้องใช้งบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนถึงวันละ 20,856 บาทต่อ ส.ส. หรือ ส.ว. 1 คน หรือปีละ 7.3 ล้านบาท

เปิดสมุดพก ส.ส. – ส.ว. เดือนกันยายน ส่วนใหญ่ “เข้าประชุม แต่ไม่ลงมติ”

เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย รายงานพฤติกรรม ส.ส. – ส.ว. ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยเปิดรายชื่อ ส.ส. – ส.ว. ที่เข้าประชุมไม่ถึง 50% และที่ไม่เคยลงมติเลย แต่โดยรวมพบว่า ส.ส.เข้าประชุมสภาถึง 92% แต่ลงมติเพียง 74% เท่านั้น

ตรวจการบ้าน “สภาสูง” เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย ออกสมุดพก ส.ว. เผย ลงมติน้อยกว่า ส.ส.

ตรวจการบ้าน “สภาสูง” เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย ออกสมุดพก ส.ว. เผย ลงมติน้อยกว่า ส.ส.