กิจกรรมเขียนจดหมายรัก(ษ์)สิทธิ “Write For Rights” กำลังใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงของผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน “พวกเขาไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพัง”

ในเดือนนธันวาคมของทุกปี แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลในประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้จัดกิจกรรม “เขียนจดหมายรัก(ษ์)สิทธิ” หรือ “Write For Rights” ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ในช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์ โดยมีผู้คนกว่าแสนคนจากหลากหลายประเทศมารวมตัวกัน เพื่อเขียนและส่งจดหมายให้กับบุคคลและชุมชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งๆ ที่พวกเขาเหล่านั้นไม่เคยรู้จักกันและไม่เคยพบเจอกันมาก่อน รวมถึงส่งจดหมาย อีเมล เอสเอ็มเอส แฟกซ์ โพสข้อความทวีตเตอร์ ฯลฯ เพื่อเรียกร้องและแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลและผู้มีอำนาจที่กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน สำหรับปีนี้ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกในช่วงสัปดาห์สิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ 4-17 ธันวาคม 2558