เปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติอินโดนีเซีย: MP3EI กับการพัฒนาประเทศ

เปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติอินโดนีเซีย: MP3EI กับการพัฒนาประเทศ เปิด 3 ปัจจัยหนุน-ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และปัจจัยด้านภูมิศาสตร์