“ไสว แสงสว่าง” เปลี่ยนผ่านวิธีคิด “ธกส.” …สร้างธนาคารต้นไม้ เขตปลอดหนี้ -ปลอดทุกข์

“ไสว แสงสว่าง” เปลี่ยนผ่านวิธีคิด”ธกส.” สร้างธนาคารต้นไม้ เขตปลอดหนี้ -ปลอดทุกข์ เครื่องมือสู้หนี้เกษตรและใช่้ป้องกันการสูญเสียที่ดิน