UNFPA ชี้โครงสร้างประชากรยุคเกิดน้อย อายุยืน ส่งผลครอบครัวไทย “ซับซ้อน-หลากหลาย” – หวั่นทัศนคติเจนวายคาดเด็กเกิดใหม่ไม่เกิน 5 แสนคน/ปี

อนาคตประเทศไทย ! รายงาน UNFPA ชี้โครงสร้างประชากรยุคเกิดน้อย อายุยืน ส่งผลครอบครัวไทย “ซับซ้อน-หลากหลาย” – หวั่นทัศนคติเจนวายคาดเด็กเกิดใหม่ไม่เกิน 5 แสนคน/ปี