เสวนา “เกิดน้อย ด้อยคุณภาพ อนาคตประเทศไทยไปทางไหน” … ถ้าให้รัฐทำ เจ๊งแน่!

เสวนา “เกิดน้อย ด้อยคุณภาพ อนาคตประเทศไทยไปทางไหน” สิ่งที่คนไทยต้องตระหนักในวันนี้ เพราะถ้าให้รัฐทำคนเดียว …เจ๊งแน่!