กฏหมายใหม่ ป.ป.ช. ไม่นำอายุความบังคับใช้กรณีจำเลยหลบหนี- ลูกจ้างให้สินบน จนท. นิติบุคคลผิดด้วยปรับวงเงินสูง

กฏหมายใหม่ ป.ป.ช. ไม่นำอายุความบังคับใช้กรณีจำเลยหลบหนี- ลูกจ้างให้สินบน จนท. นิติบุคคลผิดด้วยปรับวงเงินสูง