ครม. ควักงบกลาง 2 พันล้าน ร่วมทุนตั้ง AIIB – แจง 17 คดีสำคัญจับตาข้อสงสัย สตง. ปมคิงเพาเวอร์ – “ประยุทธ์” สั่งเตรียมรับฤดูฝน

ครม. ควักงบกลาง 2 พันล้าน ร่วมทุนตั้ง AIIB แก้ ป.แพ่งและพาณิชย์ ช่วยตั้งบริษัทง่ายขึ้น – “ประยุทธ์” สั่งเตรียมรับมือฤดูฝน