“คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช” ปฏิบัติการ “หยุด” พ.ร.บ.ปรองดอง ทำลมพัดหวน พธม. – ปชป. เทหมดหน้าตัก ต้าน กม. “ฮิตเลอร์”

“คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช” ปฏิบัติการ “หยุด” พ.ร.บ.ปรองดอง ทำลมพัดหวน พธม.- ปชป. เทหมดหน้าตัก ต้าน กม. “ฮิตเลอร์”