เปิดข้อเสนอแม่น้ำสี่สาย ดันตั้ง ส.ว. สรรหา 250 คน ไม่ต้องชงชื่อนายกฯ – ครม. ผ่านกม. ประชามติ – เว้นภาษี “ธุรกิจเพื่อสังคม”

เปิดข้อเสนอแม่น้ำสี่สาย ดันตั้ง ส.ว.สรรหา 250 คน ไม่ต้องชงชื่อนายกฯ – ครม.ผ่าน กม.ประชามติ เว้นภาษี “ธุรกิจเพื่อสังคม”