1 ปี “รบ.ประยุทธ์” ส่งกฎหมายให้ สนช. 164 ฉบับ – เตรียมใช้ ม.44 พักงาน ขรก. เพิ่ม ลุยปฏิรูปตำรวจ ดัน กม.เศรษฐกิจดิจิทัล

1 ปี “รบ.ประยุทธ์” ส่งกฎหมายให้ สนช. 164 ฉบับ – เตรียมใช้ ม.44 พักงาน ขรก. เพิ่ม ลุยปฏิรูปตำรวจ ดัน กม.เศรษฐกิจดิจิทัล

“ประยุทธ์” คิกออฟ ใช้ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ทุกหน่วยงานรัฐต้องทำคู่มือแจงขั้นตอนออกใบอนุญาต – ก.พ.ร. เปิดเว็บรวมข้อมูลติดต่อราชการ

“ประยุทธ์” คิกออฟ ใช้ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ทุกหน่วยงานรัฐต้องทำคู่มือแจงขั้นตอนออกใบอนุญาต – ก.พ.ร. เปิดเว็บรวมข้อมูลติดต่อราชการ

“มานะ นิมิตรมงคล” ตรวจการบ้านปราบโกง 1 ปี คสช. ยังมีแต่มาตรการระยะสั้น กับเรื่องเล่า “คนตามนาย” เริ่มสร้างเครือข่ายอิทธิพล

“ดร.มานะ นิมิตรมงคล” เลขาธิการองค์การต่อต้านคอร์รัปชันฯ ตรวจการบ้านปราบโกง 1 ปี คสช. ยังเน้นแต่มาตรการที่ส่งผลแต่ระยะสั้น กับเรื่องเล่า “คนตามนาย” เริ่มสร้างเครือข่ายอิทธิพล