ครม. เห็นชอบ กม.จัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถ1หมื่นล้าน อัดกองทุนหมู่บ้านฯ อีก 1.3 พันล้าน ให้คนกรุง – ตั้งศาลอาญาคดีทุจริต

ครม. เห็นชอบ กม.จัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถ 1 หมื่นล้าน อัดกองทุนหมู่บ้านฯ อีก 1.3 พันล้าน เพิ่มวงเงินกู้ให้ SMEs อีก 5 หมื่นล้าน – ตั้งศาลอาญาคดีทุจริต