หนี้สาธารณะ: ระเบิดเวลาหรือยากระตุ้นเศรษฐกิจ?

นักวิชาการประเมิน หนี้สาธารณะมีความเสี่ยงเป็นระเบิดเวลา แต่ถ้าบริหารจัดการดีจะเป็นยากระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาว ห่วงโครงการประชานิยมยั่งยืน ประเทศชาติเจ๊ง