ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษา”อภินันท์ ตันมา” พ้นตำแหน่งนายกเทศมนตรี ต.แม่คำมี จ.แพร่ – เว้นวรรค 5 ปี – จำคุก 8 เดือน

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งลงโทษนายอภินันท์ ตันมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พ้นจากตำแหน่ง เว้นวรรคทางการเมือง 5 ปี และจำคุก 8 เดือน