คนไร้บ้าน ตอนที่ 1: house กับ home

การกลายเป็นคนไร้บ้านนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการไม่มี house สาเหตุของการกลายเป็นคนไร้บ้านนั้นมีอยู่อย่างหลากหลาย และเป็นส่วนผสมระหว่างการไม่มีพื้นที่ปลอดภัยทั้งทางกายและใจ home คือปัจจัยที่ห้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่คนเหล่านี้สูญเสียมันไป หรือเลวร้ายกว่านั้นคือพวกเขาไม่เคยมีมันเลย