“ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี” แฉความลับ สัมปทานน้ำมันไทย ทำไมได้ผลตอบแทนต่ำ

ประเทศไทยมีผลผลิตปิโตรเลียมมากกว่าประเทศบูรไน 3 เท่า แต่กลับได้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้สัมปทานต่ำที่สุดในอาเซียน ปัจจัยที่สำคัญอย่าหนึ่งคือ กฎหมายปิโตรเลียมที่มีการใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2514 ซึ่งในห้วงเวลานั้นราคาน้ำมันอยู่ที่ 3.56 เหรียญต่อบาร์เรล แต่จนถึงขณะนี้ราคาน้ำมันพุ่งทะลุ 100 เหรียญต่อบาร์เรล แต่ก็ยังไม่มีการปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป