“ธนิต พินทุเสน” และเสียงจากชาวบ้าน คำร้องขอของชุมชนพื้นที่มาบตาพุด – พื้นที่กันชนหายไปไหน!

“ธนิต พินทุเสน” และเสียงจากชาวบ้าน คำร้องขอของชุมชนพื้นที่มาบตาพุด – พื้นที่กันชนหายไปไหน!