เปิดตัว “CUTE จุฬาฯ เพื่อความเป็นเลิศของไทย” สร้างเครือข่ายเอกชนเป็นพี่เลี้ยงหนุนสตาร์ทอัพ

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมมือกับศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว “CUTE โครงการจุฬาฯ เพื่อความเป็นเลิศของไทย” หนุนเงินลงทุน-เป็นพี่เลี้ยงให้สตาร์ทอัพ