การปั่นราคาเงินดิจิทัล

สำนักข่าว Bloomberg ได้รายงานเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า อัยการของสหรัฐและ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) กำลังสืบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับการสร้างราคาเงินดิจิทัลที่เรียกกันว่า Spoofing และ Wash trading

คดี Ripple: เงินดิจิทัลเป็นหลักทรัพย์?

เมื่อเร็วๆนี้มีการฟ้องร้องเกี่ยวกับเงินดิจิทัลที่ชื่อ Ripple ที่สหรัฐอเมริกา และคดีนี้กำลังเป็นที่สนใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการเงินดิจิทัล คดีเงินเหรียญ Ripple นี้จะเป็นบรรทัดฐานให้กับวงการเงินดิจิทัลว่า เงินดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพาะบางอย่างนั้นจะถือว่าเป็นหลักทรัพย์ด้วยหรือไม่

ก.ล.ต. (สหรัฐฯ) เอาจริงกับนักกฎหมาย

เรื่อง ICO กำลังเป็นเรื่องที่ฮิตทั่วโลก ประเทศต่างๆ ต่างพยายามคุมเข้ม คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็เลยตกเป็นข่าว คราวที่แล้วเราว่าด้วยเรื่องดารากับ ICO ไป มาวันนี้ก็เป็นเรื่องของนักกฎหมายกับ ICO

ดารากับ ICO

ดารากับ ICO การมาโฆษณาของคนที่มีชื่อเสียงนั้นอาจจะดูว่าไม่ลำเอียง แต่ความจริงก็อาจจะได้รับค่าจ้างมา คนที่มีชื่อเสียงเหล่านั้นมักจะไม่มีความรู้อย่างเพียงพอในเรื่องของการลงทุนที่จะบอกได้ว่าการลงทุนนั้นเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย

กรณีกรุ๊ปลีส: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบจะต่างจากกรรมการอื่นเป็นผู้บริหารก็ตรงที่ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเป็นกรรมการอิสระ เช่น ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่ได้เป็นญาติกับผู้บริหาร ไม่มีผลประโยชน์ในบริษัท ฯลฯ แล้วกรรมการอิสระนั้นก็จะเป็นกรรมการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง กรรมการตรวจสอบไม่มีกฎหมายระบุความผิดหรือโทษไว้โดยตรง แต่ก็อย่าเพิ่งดีใจ เพราะการที่ไม่มีกฎหมายระบุความผิดไว้ไม่ได้แปลว่า การทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่มีความรับผิด

สถานะของ ICO ตามกฎหมาย

ตอนนี้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังพลิกกฎหมายดูกันใหญ่ว่าจะควบคุมและป้องกัน ICO อย่างไรเพื่อไม่ให้มีการหลอกลวงนักลงทุน รวมทั้งกรณีตามกฎหมายอื่น เช่น การฟอกเงิน เป็นต้น ต่อไปก็คงจะมีกฎระเบียบแบบใดแบบหนึ่งมากำกับดูแล ICO แน่นอน

เงินตราอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Securities and Exchange Commission-SEC) ของสหรัฐอเมริกาได้ข้อสรุปที่สำคัญอันมีผลต่อกฎหมายหลักทรัพย์คือ “สินทรัพย์ดิจิทัล” เป็นหลักทรัพย์

คดี “ซินแสโชกุน” ไม่ใช่คดีสุดท้าย

ใครๆ ก็คิดว่าแชร์แม่ชม้อยเป็นคดีแรกในเมืองไทย แต่เชื่อไหมว่า แชร์ลูกโซ่นี้มีตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2498 เสียอีก ปรากฏหลักฐานเป็นคำพิพากษาฎีกาที่ 1201-1203/2498 ในอนาคตก็ต้องมีคดีแชร์ลูกโซ่ออกมาอีกเรื่อยๆ ตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภ ได้แต่หวังว่าพวกเราในวันนี้คงจะไม่เป็นเหยื่อของแชร์ลูกโซ่ที่จะมีมาในวันข้างหน้า

ก.ล.ต. ต้องทำการบ้านก่อนออกกฎหมาย

ถ้าหากเข้าใจไม่ผิด ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของการออกกฎหมายที่กำหนดให้มีการวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้ของการออกกฎหมาย เพราะธรรมดาการออกกฎหมายก็มักจะมองแต่เพียงว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์มาบังคับหรือควบคุม ไม่เคยคิดถึงความคุ้มค่าของการออกกฎหมาย กฎหมายบางฉบับผู้ที่ถูกบังคับตามกฎหมายมีภาระต้องปฏิบัติมากมาย แต่กฎหมายนี้ได้นำเสนอแนวความคิดใหม่ว่าไม่ใช่จะออกแต่กฎมาบังคับอย่างเดียว ต้องคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้จากการออกกฎหมายนั้นด้วย

รำพึงเรื่องไร้สาระทางกฎหมาย

เรื่องของการมีกฎหมายมากมายนี้ดูเหมือนจะเป็นปัญหาของประเทศต่างๆ ทั่วโลก นับวันมีแต่จะออกกฎหมายเพิ่มไม่เห็นมีทางที่จะลดลง การใช้มาตรการต่างๆ เพื่อลดปัญหาการมีกฎหมายมาก แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลเท่าไหร่นัก

1 2