กางข้อเสนอสปช. พิมพ์เขียวปฏิรูป ป.ป.ช. หั่นวาระดำรงตำแหน่งเหลือ 6 ปี ให้ประเมินผลงาน “สอบตก” พ้นตำแหน่ง ขีดเดดไลน์ทุกคดีต้องเสร็จใน 1 ปี

กางข้อเสนอปฏิรูป ป.ป.ช. ในพิมพ์เขียว สปช. หั่นวาระดำรงตำแหน่งเหลือ 6 ปี ให้ประเมินผลงาน “สอบตก” พ้นตำแหน่ง ขีดเด๊ดไลน์ทุกคดีต้องเสร็จใน 1 ปี