การปรับตัวของ “ร้าน (ขาย) หนังสือ” ในวันที่สังคม Anywhere – Anytime – Any Devices

เมื่อโลกเปลี่ยน โลกออนไลน์เข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวกลางแทนหนังสือ ผู้คนชินกับการเสพรับข้อมูล “ทุกที่-ทุกเวลา” ผ่านสมาร์ทโฟน ชินกับการอ่านข้อมูล “ฟรีๆ” บนอินเทอร์เน็ต ความจำเป็นในการเดินทางไปหาซื้อหนังสือก็เริ่มหมดไป “ร้านหนังสือ” จะปรับตัวอย่างไร ให้ยังอยู่ได้ในภาวการณ์เช่นนี้