“ศานนท์ หวังสร้างบุญ” ชูโมเดลป้อมมหากาฬ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต กับแนวคิด mutual benefits ธุรกิจ-ชุมชนที่ต้องเกื้อกูลกัน

“ศานนท์ หวังสร้างบุญ” ชูโมเดลป้อมมหากาฬ พิพิพธภัณฑ์มีชีวิต กับแนวคิด mutual benefits ธุรกิจ-ชุมชนที่ต้องเกื้อกูลกัน พลิกชีวิตที่ไม่แยกส่วนงานกับส่วนตัว เป็นชีวิตที่มีวันหยุดทุกวัน