มหากาพย์นำเข้ารถหรู (9): “นายตรวจศุลกากร” ฟ้องอาญา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

มหากาพย์นำเข้ารถหรู (9): “นายตรวจศุลกากร” ฟ้องอาญา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ อาจเข้าข่าย ม.157 ละเว้นโทษวินัยร้ายแรงผู้ถูกกล่าวหาบางราย ปล่อยรถหรูราคาต่ำ