แลภาพเล่าเรื่องใต้ร่มพระบรมราชูปถัมภก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรัชกาลที่ 9 เสี้ยวหนึ่งในความทรงจำ

เรื่องที่เล่านี้ไม่ได้หมายความว่า พระมหากรุณาจำกัดอยู่เพียงแค่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น พระมหากรุณานั้นแผ่ไปไม่เลือกสถาบัน ไม่เลือกหน้าผู้คน ขอให้เป็นคนไทยตัวเล็กตัวน้อยที่ไหนก็อยู่ในข่ายพระมหากรุณาไม่ผิดเพี้ยนกัน เพียงแต่เรื่องที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟัง เป็นเรื่องใกล้ตัวของคนแถวนี้ เป็นรูปที่เราค้นได้ จากความทรงจำของเรา จากเรื่องราวของเราที่ได้ฟังจากรุ่นพี่ รุ่นพ่อของเรา ก็นำมาเล่าสู่กันฟังก่อนที่ความทรงจำเหล่านี้ อาจจะกระจัดกระจายหรือสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย