ก.ล.ต. ตรวจสอบผู้บริหาร POLAR หลังถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

ก.ล.ต. ตรวจสอบผู้บริหาร POLAR หลังถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด พบประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการและการดำเนินการของ POLAR ในหลายประเด็น อาทิ การเพิ่มทุนแบบ PP – เจตนาที่จะไม่ชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ