สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่18) : งานวิจัย“ไครโซไทล์” จัดตั้ง-ไม่จัดตั้งและอันตราย-ไม่อันตราย

ทั้งนี้ยังมีงานวิจัยหลายชิ้น ตั้งแต่ช่วงปี 2522–2552 ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยด้วยมะเร็งเยื่อหุ้มปอดมีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นเรื่อยๆ และจากการศึกษาคนงานที่มีโอกาสสัมผัสแร่ใยหินไครโซไทล์ทั้งในเหมืองและสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ใยหิน ท่อใยหิน ฯลฯ พบว่า กลุ่มคนงานนี้มีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าประชากรทั่วไป โดยมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนทั่วไป 1.2-3 เท่า และมีโอกาสเป็นมะเร็งเยื่อหุ้มปอดมากกว่าคนทั่วไปถึง 3-10 เท่า

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่14) : แร่ใยหินอันตราย ก่อให้เกิดโรคร้ายที่รักษาไม่หาย

แพทย์ยืนยันแร่ใยหินอันตราย เป็นสารก่อมะเร็งและโรคเกี่ยวกับระบบหายใจในมนุษย์ ส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่ได้ไม่นานและไม่มียารักษาโดยตรง ส่วนการยกเลิกการใช้แร่ใยหินในประเทศไทยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบาย

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่ 8) : อันตรายจากแร่ใยหิน ปัญหาใกล้ตัวในสังคมไทย

คคส. ร่วมกับ Movies Matter จัดเทศกาลหนังเพื่อสุขภาพเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากแร่ใยหิน อันตรายใกล้ตัวที่คนไทยหลายคนยังไม่รู้