ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ประจำวันที่ 11-17 มิ.ย. 2559 : ไลน์เป็นเรื่อง ‘ปู-เหยื่อ-CFIT’ พาทีขอโทษยิ่งลักษณ์ และ ‘บิ๊กต๊อก’ เสนอ ทำความเข้าใจใหม่ ‘ยาบ้า’ ปราบไม่ได้ก็ต้องอยู่ร่วมกัน

ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ประจำวันที่ 11-17 มิ.ย. 2559 :ไลน์เป็นเรื่อง “ปู-เหยื่อ-CFIT” พาทีขอโทษยิ่งลักษณ์ – รัฐเตรียมเปิดลงทะเบียน ช่วยคนรายได้น้อย – ศาลอังกฤษฟันผู้ผลิต GT200 “ยึดทรัพย์-จ่ายค่าชดเชยผู้เสียหาย” – 33 ชุมชนริมน้ำเห็นด้วย ปรับภูมิทัศน์ริมเจ้าพระยา – “บิ๊กต๊อก” เสนอ ทำความเข้าใจใหม่ “ยาบ้า” ปราบไม่ได้ก็ต้องอยู่ร่วมกัน