‘กระดูกของความลวงหลายชั้นของนายทุน’ กับการทำพับลิก สโคปปิง “เหมืองทองคำ” จ.เลย

‘กระดูกของความลวงหลายชั้นของนายทุน’ กับพับลิก สโคปปิง เหมืองทองคำ จุดเริ่มต้นของ EHIA เพื่อประกอบการขอประทานบัตร แปลงที่ 76/2539 ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย