พัฒนาการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศไทยหลังปี 2540 (ตอนที่ 3)

อาจกล่าวได้ว่า ในช่วง 5 ปี หลังเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อปี 2549 การต่อต้านคอร์รัปชันบ้านเราเน้นกลไกปราบปรามเป็นหลัก แต่การปราบปรามจะถูกมองเป็นการ “เช็คบิล” กลุ่มก้อนทางการเมืองหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนตัดสิน โดยใช้แว่นสีอะไร

พัฒนาการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศไทยหลังปี 2540 (ตอนที่ 2)

นับตั้งแต่ปี 2548 จนกระทั่งก่อนรัฐประหารวันที่ 19 ก.ย. 2549 นั้น กระแสเรื่องคอร์รัปชันเชิงนโยบายถูกปูและตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของพรรคไทยรักไทย น่าสนใจอีกเช่นกันว่า ชุดวาทกรรมการโกงเรียบ โกงเชิงนโยบายนี้ยังไม่มีผู้ให้ความหมายและข้อสรุปที่ชัดเจนจนกระทั่งหลังการรัฐประหาร ปี 2549 แล้ว

พัฒนาการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศไทยหลังปี 2540 (ตอนที่ 1)

หลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ “ปราบโกง” ผ่านการลงประชามติไปแล้ว รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของบ้านเราได้จริงหรือไม่ เป็นเรื่องที่น่าติดตามยิ่งนัก เนื่องจากที่ผ่านมา การต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทยมีพัฒนาการน่าสนใจอยู่ไม่น้อย พัฒนาการที่ว่านี้สะท้อนภาพความพยายามของรัฐที่วางกรอบกติกาไว้เข้มงวด แต่ปัญหาคอร์รัปชันกลับไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด