ปปง. ถอนอายัดทรัพย์คดีโกง VAT 100 ล้าน หลังผู้ต้องหานำหลักฐานยันได้มาโดยสุจริต อธิบดีสรรพากรโอด “2 ปีที่ผ่านมา ยังไม่ได้เงินคืนแม้แต่บาทเดียว”

ปปง.ถอนอายัดทรัพย์คดีโกง VAT 100 ล้าน ภายหลังผู้ต้องหานำหลักฐานยืนยันได้มาโดยสุจริต อธิบดีสรรพากรโอด “ 2 ปีที่ผ่านมา ยังไม่ได้เงิน คืนแม้แต่บาทเดียว”