เสวนาสัมปทานดิวตี้ฟรี ก้าวสู่สากล(ตอนที่1) : ต้องเปิดกว้าง – โปร่งใส ยิ่งสะท้อนราคาตลาด จี้ AOT ปลดล็อค “วิธีการประมูล-pick up counter”

สัมปทานดิวตี้ฟรี ก้าวสู่สากลชี้ต้องเปิดกว้าง ยิ่งโปร่งใสยิ่งสะท้อนราคาตลาด แนะศึกษา best practiceต่างประเทศ พร้อมตั้งคำถาม ท่าอากาศยานไทยปลดล็อค “วิธีการประมูล-pick up counter”

นวัตกรรมไทย หายไปไหน?

ขณะนี้ทั่วโลกกำลังตื่นตัวกับการสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นหัวจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต ภาครัฐจึงส่งเสริมทั้งการสร้างและการใช้นวัตกรรมของภาคเอกชนอย่างรอบด้านมายาวนาน ทั้งมาตรการจูงใจทางภาษี การให้เงินทุนสนับสนุน ตลอดจนการสนับสนุนด้านบุคลากรวิจัย ตัวชี้วัดด้านนวัตกรรมต่างๆ ยังไม่มีทีท่าจะดีขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ

เมื่อแจสทิ้งใบอนุญาต 900 MHz : ประเด็นคำถามเกี่ยวกับการประมูลครั้งก่อนและครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้น

เมื่อแจสทิ้งใบอนุญาต 900 MHz 4 ประเด็นคำถามเกี่ยวกับการประมูลครั้งก่อนและครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้น

การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz: วิธีการเคาะราคาแข่งกัน

การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz: วิธีการเคาะราคาแข่งกัน ซึ่งการประมูลคลื่นความถี่ครั้งใหญ่ของประเทศไทยก็ใกล้เข้ามาแล้ว แต่หลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าการประมูลครั้งนี้มีการเคาะราคาสู้กันอย่างไร