นวัตกรรมไทย หายไปไหน?

ขณะนี้ทั่วโลกกำลังตื่นตัวกับการสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นหัวจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต ภาครัฐจึงส่งเสริมทั้งการสร้างและการใช้นวัตกรรมของภาคเอกชนอย่างรอบด้านมายาวนาน ทั้งมาตรการจูงใจทางภาษี การให้เงินทุนสนับสนุน ตลอดจนการสนับสนุนด้านบุคลากรวิจัย ตัวชี้วัดด้านนวัตกรรมต่างๆ ยังไม่มีทีท่าจะดีขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ

เมื่อแจสทิ้งใบอนุญาต 900 MHz : ประเด็นคำถามเกี่ยวกับการประมูลครั้งก่อนและครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้น

เมื่อแจสทิ้งใบอนุญาต 900 MHz 4 ประเด็นคำถามเกี่ยวกับการประมูลครั้งก่อนและครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้น

การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz: วิธีการเคาะราคาแข่งกัน

การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz: วิธีการเคาะราคาแข่งกัน ซึ่งการประมูลคลื่นความถี่ครั้งใหญ่ของประเทศไทยก็ใกล้เข้ามาแล้ว แต่หลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าการประมูลครั้งนี้มีการเคาะราคาสู้กันอย่างไร