ป.ป.ช. ลงโทษผู้ถูกร้องเรียนดำเนินอาญา 7 คดี “ศุภชัย หล่อโลหการ” อดีต ผอ.สนช. โดนด้วย ใช้เงินงบประมาณจ้างทำวิจัยทำวิทยานิพนธ์

ป.ป.ช. ลงโทษผู้ถูกร้องเรียนดำเนินคดีอาญา 7 คดี “ศุภชัย หล่อโลหการ” อดีต ผอ.สนช. โดนด้วย ใช้เงินงบประมาณจ้างทำวิจัยทำวิทยานิพนธ์