คดี “ซินแสโชกุน” ไม่ใช่คดีสุดท้าย

ใครๆ ก็คิดว่าแชร์แม่ชม้อยเป็นคดีแรกในเมืองไทย แต่เชื่อไหมว่า แชร์ลูกโซ่นี้มีตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2498 เสียอีก ปรากฏหลักฐานเป็นคำพิพากษาฎีกาที่ 1201-1203/2498 ในอนาคตก็ต้องมีคดีแชร์ลูกโซ่ออกมาอีกเรื่อยๆ ตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภ ได้แต่หวังว่าพวกเราในวันนี้คงจะไม่เป็นเหยื่อของแชร์ลูกโซ่ที่จะมีมาในวันข้างหน้า