ปิดฉากกองทัพเรือซื้อ “เรือดำน้ำเยอรมนี” ยื้อจนเลยกรอบเวลา คาด “เกาหลีใต้-จีน” จ่อคิวแทน

ปิดฉากกองทัพเรือซื้อ “เรือดำน้ำเยอรมนี” ยื้อจนเลยกรอบเวลา คาด “เกาหลีใต้-จีน” จ่อคิวแทน