“พล.ท. อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์” แม่ทัพภาค 4…ข้อเท็จจริง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

“พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์” แม่ทัพภาค 4 กับข้อเท็จจริงปัญหาภาคใต้ ถอดรหัสผลิตซ้ำทาง “ความคิด” รัฐโหดร้าย ทารุณ ข่มเหงพี่น้องประชาชน ด้วยการผลิตซ้ำ“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”