ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ประจำวันที่ 1-7 เม.ย. 2560: “ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 อย่างเป็นทางการ” และ 18 รพ.รัฐ “บัญชีติดลบ-ขาดสภาพคล่อง”

ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ประจำวันที่ 1-7 เม.ย. 2560 : ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 อย่างเป็นทางการ – กังขา 13 รองอธิการฯ มหิดลลาออกเลี่ยงตรวจสอบทรัพย์สิน – 18 รพ.รัฐ “บัญชีติดลบ-ขาดสภาพคล่อง” – บึมป่วนใต้-ปัตตานีอ่วม – ซีเรียโหด อาวุธเคมีบอมบ์พลเรือน