ประชาชน 3.0? “พลเมืองเสมือน” (e-Residency) ของเอสโทเนีย

“พลเมืองเสมือน” หรือ e-resident ของประเทศเอสโทเนีย สามารถลงนามในเอกสารด้วยลายเซ็นดิจิทัล (digital signature) ซึ่งมีผลผูกพันตามกฎหมาย จัดตั้งและบริหารจัดการบริษัทสัญชาติเอสโทเนียได้จากพื้นที่ออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่จำเป็นต้องย่างเท้าเข้าประเทศเลยแม้แต่น้อย