ถอดบทเรียนพัฒนากับการสร้างชาติด้วย Civic Crowdfunding – โครงการ “พลิกไทย” พลิกพลังอาสาพัฒนาสังคม

ถอดบทเรียนพัฒนากับการสร้างชาติด้วย Civic Crowdfunding โครงการ “พลิกไทย” พลิกพลังอาสาพัฒนาสังคมที่ดีขึ้น อีกหนึ่งเทรนด์ที่น่าจับตามองทั่วโลกกับบทบาทงานพัฒนา