อนาคตของการคมนาคมไม่ได้มีแค่ทางออกเดียว แต่ยังมีอีกมากมาย

แม้จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย แต่ถ้าเราอยากเห็นอนาคตของการคมนาคมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เราจะต้องทำงานร่วมกันโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพราะถ้าหากเราให้ความสำคัญกับวิธีการเดียว เราก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะล้มเหลวเหมือนตอนที่เดอ ริวาซ คิดค้นเครื่องยนต์ไฮโดรเจน เพราะฉะนั้น เราจะต้องไม่ปล่อยให้ความคิดดีๆ ผ่านไปอย่างสูญเปล่าในช่วงเวลาที่เราต้องการมันมากที่สุด

“อัษฎา หะรินสุต” มองอนาคตในวันที่ธุรกิจน้ำมันต้องปรับตัว “เชลล์” ประกาศเดินหน้าสู่ “พลังงานสะอาด”

“อัษฎา หะรินสุต” มองอนาคตในวันที่ธุรกิจน้ำมันต้องปรับตัว “เชลล์” ประกาศเดินหน้าสู่ “พลังงานสะอาด”

AEC Business Forum 2018 (2) : เทคโนโลยีเปลี่ยนโฉมธุรกิจ – เชื่อม AEC เข้าถึงโอกาสการลงทุนข้ามชาติ

AEC Business Forum 2018 (2) : เทคโนโลยีเปลี่ยนโฉมธุรกิจ – เชื่อม AEC เข้าถึงโอกาสการลงทุนข้ามชาติ

#DJSI2017Scan ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนระดับโลกกับ 3 หลักการง่ายๆ ที่ทำให้ธุรกิจได้ไปต่อ

สิ่งสำคัญที่ต้องเน้นสำหรับการให้คะแนนและประเมินศักยภาพรวมถึงประสิทธิภาพในการทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ DJSI ที่น่าประทับใจอีกอย่างหนึ่ง คือ ไม่เพียงมีการเพิ่มขึ้นของรายชื่อบริษัทที่สมควรได้รับการยกย่องในระดับโลก ในระดับภูมิภาค รวมถึงระดับประเทศ แต่ยังมีการลบชื่อออกจากการประเมินและการจัดอันดับในแต่ละปีด้วย เรื่องนี้ถือเป็นความท้าทายของนักวางแผนและปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยแท้

หลุมดำพลังงานไทย (2): ชี้ต้นตอข้อมูลถูกบิดเบือน-อดีตปลัดพลังงานเสนอ 13 แนวทางฝ่าวิกฤติ

หลุมดำ พลังงานไทย (2): ชี้ต้นตอข้อมูลถูกบิดเบือนปริมาณสำรองทั้งก๊าซและน้ำมันดิบของโลกที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วประเทศไทยอยู่ในลำดับท้ายๆ -อดีตปลัดพลังงานเสนอ 13 แนวทาง ฝ่าวิกฤติ

“อธิปไตยพลังงาน” …วาทกรรมไร้ความหมาย มายาคติสังคมที่คนบางกลุ่มพยายามสร้างขึ้นมาเพื่อใคร?

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินั้น ทั้งตามกฎหมายไทย กฎหมายสากลส่วนใหญ่นั้นก็เหมือนๆกัน คือเป็นสมบัติของรัฐของส่วนรวม แม้อยู่ใต้ที่ดินเรายังไม่ใช่ของเราเลย แต่การที่จัดสรรแบ่งให้เอกชนทำ จะเป็นชาวไทยหรือต่างชาตินั้นก็เพราะ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ มีเทคโนโลยี่ รวมทั้งประหยัดทรัพยากรภาครัฐไปทำอย่างอื่นที่จำเป็นกว่า และที่สำคัญรัฐไม่ต้องรับความเสี่ยงในกิจกรรมที่รู้ชัดๆว่ามีความเสี่ยงสูง จะใช้ระบบใดก็ยังถือว่าทรัพยากรนั้นเป็นของรัฐ …อย่างนำ้มันนั้น ถ้ามีเหตุจำเป็น เช่น ยามขาดแคลนจัด หรือยามสงคราม รัฐสามารถบังคับให้เอกชนต้องตั้งสำรองเพิ่มหรือแม้จะให้ส่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้รัฐเลยก็ยังทำได้ (ถ้ามีการชดเชยตามสมควรก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติยอมรับได้ด้วยซ้ำ) ทำอะไรอย่างไรก็ไม่เสียอธิปไตยใดๆทั้งสิ้น

ว่าด้วยข้อพิพาทพลังงาน(อีกสักครั้งหนึ่ง)

หลังจากทะเลาะกันมาได้ร่วมสองปี… ข้อเสนอของทั้งสองฝ่ายคือ เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย(คปพ.)ที่นำโดยคุณรสนาและมล.กรกสิวัฒน์ กับ กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน(ERS)ที่นำโดยดร.ปิยสวัสดิ์และคุณคุรุจิต กำลังจะต้องได้รับข้อสรุป โดยรัฐบาลต้องเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งเพื่อมิให้นโยบายด้านพลังงานจะต้องสะดุด อันจะส่งผลถึงความมั่นคงทางพลังงานในระยะต่อไปซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากต่อเศรษฐกิจไทย …การเลือกผิด การไม่เลือก ไม่ตัดสินใจ หรือพยายามประนีประนอมนำเอาสองหลักการที่ต่างกันสุดขั้วมาประสมประสานกันก็จะส่งผลร้ายพอๆกัน

1 2 3