ThaiPublica Forum พลังการเปิดเผยข้อมูล พลังความโปร่งใส (1): “วิชา มหาคุณ” แนะใช้โมเดลสิงคโปร์ ข้อมูลคือเครื่องมือสำคัญที่สุด

ThaiPublica Forum ครั้งพิเศษ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดเสวนาเรื่อง “การเปิดเผยข้อมูล พลังความโปร่งใส โอกาส-อนาคต ประเทศไทย”